ENERGETSKA UČINKOVITOST ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
 

Zakon o energetskoj učinkovitosti

03.04.2015

Z A K O N
O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Predmet Zakona


Ovim se Zakonom uređuje područje učinkovitog korištenja energije, donošenje planova na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i nacionalnoj razini za poboljšanje energetske učinkovitosti te njihovo provođenje, mjere energetske učinkovitosti, obveze energetske učinkovitosti, obveze regulatornog tijela za energetiku, operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava i operatora tržišta energije u svezi s prijenosom, odnosno transportom i distribucijom energije, obveze distributera energije, opskrbljivača energije i/ili vode, a posebice djelatnost energetske usluge, utvrđivanje ušteda energije te prava potrošača u primjeni mjera energetske učinkovitosti.

Na odnose koji nisu uređeni ovim Zakonom supsidijarno se primjenjuju propisi kojima se uređuje energetski sektor i pojedina tržišta energije, gradnja, zaštita okoliša, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, državne potpore i drugi propisi.

Komentari

  • Komentirati mogu samo registrirani članovi. Ako si registrirani član prijavi se, a ako nisi registriraj se

    Moderator

 

Kalendar događanja:

Provjeri događanja